Γεωργικά Μηχανήματα

Γεωργικά Μηχανήματα κατάλληλα για κάθε τύπο τρακτέρ

Ψεκαστικά Ραντιστικά, Άροτρα Αλέτρια, Καλλιεργητές, Πατατοφυτευτές βολβοφυτευτές, Πατατοσυλλέκτες Πατατοεξαγωγείς, Κουβάς Υδραυλικός, Φορτωτής

Εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης CE και για επιδοτούμενα προγράμματα (CE Certificate).
**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ψεκαστικό Ραντιστικό με μάνικα για τρακτέρ

Ψεκαστικά με μάνικα

300 Λίτρων

Αναρτώμενα

800 €

Ψεκαστικό με τουρμπίνα για τρακτέρ

Ψεκαστικά τουρμπίνα

300 κ 400 Λίτρων

Αναρτώμενα

1.800 €

Ψεκαστικά Ραντιστικά συρόμενα με τουρμπίνα

Ψεκαστικά συρόμενα

1.500 Λίτρων

Συρόμενα

Ρωτήστε τιμή

Άροτρο αλέτρι δύγινο

Άροτρα Αλέτρια

Δύγινα

Αναρτώμενα

285 €

Άροτρο τρίγυνο αναρτώμενο

Άροτρα Αλέτρια

Τρίγυνα

Αναρτώμενα

385 €

Καλλιεργητής Βαρέως τύπου

Καλλιεργητές

Βαρέως τύπου

Αναρτώμενοι

Ρωτήστε τιμή

Καλλιεργητής ελαφρού τύπου

Καλλιεργητές

Ελαφρού τύπου

Αναρτώμενοι

Ρωτήστε τιμή

Πατατοφυτευτής Μιάς σειράς Αυτόματος

Πατατοφυτευτής

Μιάς Σειράς Αυτόματος

Συρόμενος

Ρωτήστε τιμή

Πατατοφυτευτής Διπλός

Πατατοφυτευτής

Δύο Σειρών Αυτόματος

Συρόμενος

Ρωτήστε τιμή

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Μιάς Σειράς Αυτόματος

Συρόμενος

Ρωτήστε τιμή

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Δόνησης

Συρόμενος

Ρωτήστε τιμή

Κουβάς Υδραυλικός Φορτωτής Μπροστινός για Τρακτέρ

Κουβάς Υδραυλικός Φορτωτής

Μπροστινός

Αναρτώμενος

Ρωτήστε τιμή